Biuletyn Informacji Publicznej Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

 

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Siedziba Biura:

ul. Leśników 21
Sękocin Stary
05-090 Raszyn
tel. 022 825 34 23
 sekretariat@zarzad.buligl.pl

 

 

NIP 525 000 78 85
REGON 000121583
Nr rachunku bankowego 32 1540 1157 2001 6646 1607 0001

  Posiadamy certyfikat wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodny z normą ISO  9001:2008 nr 12 100 37507   TMS.        

Related Assets

Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.09.2013 Marta Wałachowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marta Wałachowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Strona główna 17 05.09.2013 Marta Wałachowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP