Organizacja

Organizację przedsiębiorstwa państwowego określa statut przedsiębiorstwa i regulamin organizacyjny.

Przedsiębiorstwo pod względem organizacyjnym stanowi wielozakładową jednostkę gospodarczą.
Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Przedsiębiorstwa są:
a) Zarząd Przedsiębiorstwa z siedzibą w Sękocinie Starym, ul. Leśników 21,
b) 12 Oddziałów Przedsiębiorstwa:

 • Oddział w Białymstoku,
 • Oddział w Brzegu,
 • Oddział w Gdyni,
 • Oddział w Gorzowie Wielkopolskim ,
 • Oddział w Krakowie,
 • Oddział w Lublinie,
 • Oddział w Olsztynie,
 • Oddział w Poznaniu,
 • Oddział w Przemyślu,
 • Oddział w Radomiu,
 • Oddział w Szczecinku,
 • Oddział w Warszawie.

Zarząd Przedsiębiorstwa jest organem wykonawczym Dyrektora przedsiębiorstwa.
Oddziały Przedsiębiorstwa są jednostkami produkcyjnymi, działającymi według zasad pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego.

Related Assets

Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.12.2009 Marta Wałachowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marta Wałachowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP