Przetargi

      Przedsiębiorstwo państwowe sprzedaje mienie zaliczone, zgodnie z odrębnymi przepisami, do rzeczowego majątku trwałego i może oddać mienie przedsiębiorstwa państwowego do używania odpłatnego innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego -w drodze publicznego przetargu.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu. Dz.U.1993 r., Nr 97, poz.443 z późn. zmian.)

Related Assets

Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.10.2009 Marta Wałachowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marta Wałachowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Przetargi 4 18.05.2010 Marta Wałachowska
Przetargi 3 03.12.2009 Marta Wałachowska
Przetargi 2 12.11.2009 Marta Wałachowska
Przetargi 1 13.10.2009 Marta Wałachowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP