Majątek przedsiębiorstwa

Na majątek przedsiębiorstwa, w stosunku do którego uprawnienia właścicielskie sprawuje Minister Skarbu Państwa, składają się:
1. Aktywa trwałe
a) środki trwałe, w tym: budynki biurowe Oddziałów Biura,
b) grunty własne,
c) samochody,
d) sprzęt komputerowy,
e) sprzęt geodezyjny,
f) wartości niematerialne,
g) prawne.
2. Aktywa obrotowe
a) zapasy materiałów,
b) produkcja niezakończona,
c) należności od kontrahentów,
d) środki finansowe na rachunkach bankowych.

Related Assets

Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.11.2009 Marta Wałachowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marta Wałachowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP