Organy przedsiębiorstwa

Organy przedsiębiorstwa:

  • Dyrektor Przedsiębiorstwa,
  • Rada Pracownicza Przedsiębiorstwa,
  • Ogólne Zebranie Delegatów Przedsiębiorstwa.

Dyrektor przedsiębiorstwa - dr inż. Janusz Dawidziuk. 
        Zarządzający jednoosobowo przedsiębiorstwem i reprezentujący je na zewnątrz.
Dyrektora Przedsiębiorstwa powołuje na okres 5 lat lub na czas nieokreślony Rada Pracownicza Przedsiębiorstwa, spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu, w trybie określonym w rozdziale 8 Ustawy z 25.09.1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1384).

Skład Rady Pracowniczej Przedsiębiorstwa:

1. Prezydium Rady Pracowniczej:
       Witold Bauer - przewodniczący,
                              - zastępca przewodniczącego,
       Justyna Butrym - sekretarz.
2. Członkowie Rady Pracowniczej - 10 osób.

Kompetencje Rady Pracowniczej Przedsiębiorstwa określa Ustawa z dnia 25.09.1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 1543) i statut samorzadu załógi BULiGL.

Kompetencje Ogólnego Zebrania Delegatów Przedsiębiorstwa określa Ustawa z dnia 25.09.1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 1543) i statut samorządu załogi BULiGL.

Related Assets

Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.02.2021 Marta Wałachowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marta Wałachowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP