Zapytanie ofertowe - dostawa trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej z siedzibą w Sękocinie Starym,

ul. Leśników 21, 05-090 Raszyn,

ogłasza postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

Zamówienie udzielane jest na potrzeby realizacji projektu pn. „Odtworzenie oraz zachowanie obszarów bagiennych, torfowisk i terenów podmokłych na obszarach Natura 2000 i Zielonej Infrastruktury”.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. 2022 poz. 1360 ze zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 r., poz. 1710 ze zm.)

Termin składania ofert 8 lutego 2023 r. do godz 13.00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz parametrów technicznych

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załacznik nr 3 - RODO

Informacja  o unieważanieniu postępowania

Dokument informacji  o unieważanieniu postępowania

 

Related Assets

Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.01.2023 Administrator Intranetu
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Administrator Intranetu
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP