Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie badania opinii publicznej

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL)

zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu badania ilościowego w ramach projektu „Odtworzenie oraz zachowanie obszarów bagiennych, torfowisk i terenów podmokłych na obszarach Natura 2000 i Zielonej Infrastruktury” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Badanie dotyczy stanu wiedzy w zakresie znaczenia i funkcji siedlisk torfowisk, bagien i terenów podmokłych, niezbędnych środków ochrony i dostępnych instrumentów wsparcia.
Zadanie jest realizowane i współfinansowane z Projektu „Odtworzenie oraz zachowanie obszarów bagiennych, torfowisk i terenów podmokłych na obszarach Natura 2000 i Zielonej Infrastruktury”.

Sposób i termin złożenia ofert:
1. Oferty należy składać w terminie do dnia 04 stycznia 2024 r. w postaci elektronicznej na adres e-mail: biuro@wetlands.pl.
2. Ofertę wykonawca składa zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego.

Treść zapytania - aktualizacja 29.12.2023.

Treść zapytania.

Załącznik nr 1 - Formularz oferty.

Pytania i odpowiedzi.

 

Informacja o wyborze oferty.

Treść informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Related Assets

Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
21.12.2023 Izabela Nalborczyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Izabela Nalborczyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP