Zapytanie ofertowe - sprzęt IT, tablety

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL)

zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu IT oraz tabletów - zadanie jest realizowane w ramach projektu „Odtworzenie oraz zachowanie obszarów bagiennych, torfowisk i terenów podmokłych na obszarach Natura 2000 i Zielonej Infrastruktury” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Sposób i termin złożenia ofert:
1. Oferty należy składać w terminie do dnia 29 marca 2024 r. w postaci elektronicznej na adres e-mail: biuro@wetlands.pl.
2. Ofertę wykonawca składa zgodnie z załącznikami do Zapytania ofertowego.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Formularz_parametrów_technicznych

Załącznik nr 2 - Formularz_ofertowy

Załącznik nr 3 - RODO

Related Assets

Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
21.03.2024 Informatyka Zarzad
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Informatyka Zarzad
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP