Zapytanie ofertowe - przygotowanie i produkcja dwóch (2) filmów o tematyce przyrodniczej

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL)

zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i produkcji dwóch filmów o tematyce przyrodniczej w ramach projektu „Odtworzenie oraz zachowanie obszarów bagiennych, torfowisk i terenów podmokłych na obszarach Natura 2000 i Zielonej Infrastruktury” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Zadanie jest realizowane i współfinansowane z Projektu „Odtworzenie oraz zachowanie obszarów bagiennych, torfowisk i terenów podmokłych na obszarach Natura 2000 i Zielonej Infrastruktury”.

 

Sposób i termin złożenia ofert:
1. Oferty należy składać w terminie do dnia 15 marca 2024 r. w postaci elektronicznej na adres e-mail: biuro@wetlands.pl.
2. Ofertę wykonawca składa zgodnie z Załącznikami nr 1 i nr 2 do Zapytania ofertowego.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - Formularz_oferty

Załącznik nr 2 - Wykaz_doświadczenie

 

Related Assets

Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.03.2024 Informatyka Zarzad
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Informatyka Zarzad
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP