Przetargi

Przedsiębiorstwo państwowe sprzedaje mienie zaliczone, zgodnie z odrębnymi przepisami, do rzeczowego majątku trwałego i może oddać mienie przedsiębiorstwa państwowego do używania odpłatnego innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego -w drodze publicznego przetargu.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu. Dz.U.1993r., Nr 97, poz..443 z późn. zmian.)

Related Assets

Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.04.2012 Marta Wałachowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marta Wałachowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Przetargi 5 05.04.2012 Marta Wałachowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP