Rada Pracownicza ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Rada Pracownicza PP Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej


Rada Pracownicza Przedsiębiorstwa Państwowego pod nazwą
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
z siedzibą w Sękocinie Starym

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.12.1994 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa państwowego, (Dz.U. Nr 138, poz. 729).

ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Treść ogłoszenia

Related Assets

Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
15.01.2013 Marta Wałachowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marta Wałachowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Konkurs na stanowisko Dyrektora Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. 22 15.01.2013 Marta Wałachowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP