Przetargi

1. Przedsiębiorstwo państwowe sprzedaje mienie zaliczone, zgodnie z odrębnymi przepisami, do rzeczowego majątku trwałego i może oddać mienie przedsiębiorstwa państwowego do używania odpłatnego innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego -w drodze publicznego przetargu.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu. Dz.U.1993 r., Nr 97, poz.443 z późn. zmian.)

2. Przedsiębiorstwo państwowe składa zamówienia publiczne na usługi, dostawy i roboty budowlane w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz.1655 z późn.zmian.)

Related Assets

Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.04.2012 Marta Wałachowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marta Wałachowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Przetargi 5 05.04.2012 Marta Wałachowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP