Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu

Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu „Cyfryzacja i udostępnienie historycznych i aktualnych planów urządzenia lasu dla nadleśnictw Lasów Państwowych”. W dniu 28 czerwca 2019 r w siedzibie Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Sękocinie Starym, odbyła się publiczna prezentacja założeń projektu „Cyfryzacja i udostępnienie historycznych i aktualnych planów urządzenia lasu dla nadleśnictw Lasów Państwowych” przygotowanego w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działania 2.3: „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego", Poddziałanie 2.3.1: „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”. Protokół z prezentacji dostępny jest tutaj .

Related Assets

Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.07.2019 Marta Wałachowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marta Wałachowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu 39 03.07.2019 Marta Wałachowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP