Prace budowlane

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu elewacji i wymiany okien w budynku Oddziału Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Brzegu.

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=117669&rok=2010-05-11

Related Assets

Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.05.2010 Marta Wałachowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marta Wałachowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Prace budowlane 1 12.05.2010 Marta Wałachowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP