II ustny przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej z siedzibą w Sękocinie Starym, ul. Leśników 21,  05-090 Raszyn,  Oddział BUL i GL w Radomiu,  ul. 25 Czerwca 68,

ogłasza II ustny przetarg  na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa, położonego w Radomiu przy ul. Teodora Zielińskiego 3,

stanowiącego dwie działki o łącznej powierzchni 0,2627 ha, opisane w KW RA1R/00035591/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Radomiu,

wraz z posadowionymi na tym gruncie budynkami, budowlami i innymi urządzeniami, stanowiącymi odrębną własność BULiGL.

informacja o licytacji

Related Assets

Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.03.2013 Marta Wałachowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marta Wałachowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
II ustny przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego 1 26.03.2013 Marta Wałachowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP