RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.10.2009, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Aktualności

...
Pokaż aktualności z roku:

Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu

03.07.2019
Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu "Cyfryzacja i udostępnienie historycznych i aktualnych planów urządzenia lasu dla nadleśnictw Lasów Państwowych". W dniu 28 czerwca 2019 r w siedzibie Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Sękocinie Starym, odbyła się publiczna prezentacja założeń projektu "Cyfryzacja i udostępnienie historycznych i aktualnych planów urządzenia lasu dla nadleśnictw Lasów Państwowych” przygotowanego w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działania 2.3:"Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego", Poddziałanie 2.3.1: "Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki". Protokół z prezentacji dostępny jest tutaj.

Publiczna prezentacja założeń projektu

13.06.2019
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu pn.:„Cyfryzacja i udostępnienie historycznych i aktualnych planów urządzenia lasu dla nadleśnictw Lasów Państwowych” przygotowanego w odpowiedzi na konkurs w ramach Działania 2.3: „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” Poddziałanie 2.3.1: „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ I projektu: Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych) -12 nabór. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 czerwca 2019 r. na adres e-mail: Izabela.Nalborczyk@zarzad.buligl.pl; podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz dane reprezentowanej instytucji (jeśli dotyczy). W temacie wiadomości należy wpisać: „PREZENTACJA PUBLICZNA PROJEKTU”. Osoby zakwalifikowane do udziału otrzymają stosowne potwierdzenie (o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń). Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Jednocześnie informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk/obraz. Spotkanie odbędzie się 28 czerwca 2019 r. w godz. 10:00-12:00 w siedzibie Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, przy ul. Leśników 21, Sękocin Stary, w sali konferencyjnej. Protokół z prezentacji publicznej zostanie umieszczony na stronie BIP Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.


Opublikował: Marta Wałachowska
Publikacja dnia: 13.10.2009
Podpisał: Marta Wałachowska
Dokument z dnia: 13.10.2009
Dokument oglądany razy: 3 793