Biuletyn Informacji Publicznej Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Siedziba Biura:

ul. Leśników 21
Sękocin Stary
05-090 Raszyn
tel. 022 825 34 23

 sekretariat@zarzad.buligl.pl

www.buligl.pl

NIP 525 000 78 85
REGON 000121583
Nr rachunku bankowego Bank Pekao SA 05 1240 1053 1111 0010 5177 5936

.                                                                                              


Opublikował: Marta Wałachowska
Publikacja dnia: 05.09.2013
Podpisał: Elżbieta Poradzka
Dokument z dnia: 13.10.2009
Dokument oglądany razy: 240192
28.11.2021 // bip.buligl.pl/bip