Biuletyn Informacji Publicznej Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Siedziba Biura:

ul. Leśników 21
Sękocin Stary
05-090 Raszyn
tel. 022 825 34 23
 sekretariat@zarzad.buligl.pl

NIP 525 000 78 85
REGON 000121583
Nr rachunku bankowego 32 1540 1157 2001 6646 1607 0001

  Posiadamy certyfikat wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodny z normą ISO  9001:2008 nr 12 100 37507   TMS.                                                                                      
       


Opublikował: Marta Wałachowska
Publikacja dnia: 17.02.2010
Podpisał: Elżbieta Poradzka
Dokument z dnia: 13.10.2009
Dokument oglądany razy: 4550
28.07.2021 // bip.buligl.pl/bip