Organizacja

Organizację przedsiębiorstwa państwowego określa statut przedsiębiorstwa i regulamin organizacyjny.

Przedsiębiorstwo pod względem organizacyjnym stanowi wielozakładową jednostkę gospodarczą.
Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Przedsiębiorstwa są:
a) Zarząd Przedsiębiorstwa z siedzibą w Sękocinie Starym, ul. Leśników 21,
b) 12 Oddziałów Przedsiębiorstwa:

Zarząd Przedsiębiorstwa jest organem wykonawczym Dyrektora przedsiębiorstwa.
Oddziały Przedsiębiorstwa są jednostkami produkcyjnymi, działającymi według zasad pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego.


Opublikował: Marta Wałachowska
Publikacja dnia: 03.12.2009
Podpisał: Elżbieta Poradzka
Dokument z dnia: 10.11.2009
Dokument oglądany razy: 14053
25.06.2021 // bip.buligl.pl/bip