Majątek przedsiębiorstwa

Na majątek przedsiębiorstwa, w stosunku do którego uprawnienia właścicielskie sprawuje Minister Skarbu Państwa, składają się:
1. Aktywa trwałe
a) środki trwałe, w tym: budynki biurowe Oddziałów Biura,
b) grunty własne,
c) samochody,
d) sprzęt komputerowy,
e) sprzęt geodezyjny,
f) wartości niematerialne,
g) prawne.
2. Aktywa obrotowe
a) zapasy materiałów,
b) produkcja niezakończona,
c) należności od kontrahentów,
d) środki finansowe na rachunkach bankowych.


Opublikował: Marta Wałachowska
Publikacja dnia: 12.11.2009
Podpisał: Małgorzata Wieteska
Dokument z dnia: 10.11.2009
Dokument oglądany razy: 9859
17.01.2022 // bip.buligl.pl/bip